Léitheoireacht laethúil an Bhíobla inniu 18 Deireadh Fómhair 2018

0
10319

Is as leabhar 2 Chronicles 1: 1-17 and 2 Chronicles 2: 1-18 an lá atá inniu ann atá an léamh Bíobla laethúil againn. Labhraíonn an véarsa bíobla seo faoi theacht an Rí Sholamón mar rí ar Isreal. Ba é an Rí Sholamón an rí deireanach chun rialú a dhéanamh ar an abhair aontaithe bíobalta.
2 Croinicí 1: Cuireann sé in iúl dúinn conas a chuir an rí óg Solamh tús lena cheannaireacht trí aitheantas a thabhairt do Dhia trí mhíle íobairt dhóite a íobairt os comhair an Tiarna. Tá ceacht tábhachtach le foghlaim anseo, mar a thosaímid ar chúrsaí an lae, caithfimid foghlaim chun ár lá a thosú le Dia. Nuair a threoraíonn Dia an bealach, ní fheiceann sé ach bua i lár na stoirme. Ar an dara dul síos, d’iarr Solamh ar an Tiarna eagna, a mhuintir a rialú agus a threorú. Is í an eagna an rud is mó, is é fáil na eagna an rud bunúsach le go n-éireoidh leis. Níor iarr sé saibhreas ná bás a naimhde ach ina ionad sin d’iarr sé eagna, is beag an t-iontas gurbh é an rí ba shaibhre a rialaigh isreal. Cad atá á iarraidh agat ón Tiarna inniu? Tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios agat faoi seo, is é eagna Dé gach rud atá uait. Faigh eagna, Faigh tuiscint agus bainfidh tú brabús as.

Tá an dara léamh bíobla inniu as leabhar 2 Chronicles 2: 1-18. Feicimid na tairbhí a bhaineann le eagna Rí Sholamón, tugann eagna treoir dúinn, tugann eagna sármhaitheas dúinn agus cabhraíonn eagna linn eolas a rialú. Guím, agus tú ag déanamh staidéir ar an léamh bíobla seo inniu, go ligfeadh eagna Dé ort in ainm Íosa. Léigh agus bí beannaithe.

2 Chronicles1: 1-17:

KFéach go deo ar gach rud ar an teilifís ar an Óige
SUBSCRIBE ANOIS

1 Agus neartaíodh Solamh mac David ina ríocht, agus bhí an Tiarna a Dhia leis, agus mhéadaigh sé go mór é. 2 Agus labhair Solamh le hIosrael go léir, le ceannairí na mílte agus na gcéadta, agus leis na breithiúna, agus le gach gobharnóir i Iosrael go léir, príomhfheidhmeannach na n-aithreacha. 3Chuir Solamh, agus an pobal go léir leis, go dtí an áit ard a bhí ag Gibeon; óir do bhí tabernacle do phobal Dé, a rinne Maois, seirbhíseach an Tiarna, sa bhfásach. 4 Ach thóg Dia Dé suas ó Chiréath-jearim go dtí an áit a d'ullmhaigh David dó: mar chuir sé puball air in Iarúsailéim. 5 Agus rinne an t-altóir brasach, a rinne Bezale mac Uri, mac Hur,, os comhair tabainn an Tiarna: agus d'iarr Solamh agus an pobal air. 6 Agus chuaigh Solamh suas go dtí an altóir brasain os comhair an Tiarna, a bhí ag baisteán an phobail, agus thairg sé míle tairiscintí dóite air. 7 Ar an oíche sin a nocht Dia do Sholamón, agus a dúirt sé leis, Fiafraigh de na rudaí a thabharfaidh mé dhuit. 8 Agus dúirt Solamh le Dia, Thug tú trócaire mór do Dhaibhidh mo athair, agus rinne mé orm dul i réim ina ionad. 9 Anois, a Thiarna Dia, lig do ghealladh do Dhaibhidh mo athair: mar a chuir mé orm rí a dhéanamh ar dhaoine cosúil le deannach an domhain ar an iliomad daoine. 10 Tabhair dom anois eagna agus eolas, go bhféadfainn dul amach agus teacht i láthair os comhair na ndaoine seo: mar is féidir leis na daoine seo a mheas, a bhfuil chomh mór sin? 11 Agus dúirt Dia le Solamhón, Mar gheall go raibh sé seo i do chroí, agus nár iarr tú saibhreas, saibhreas, ná onóir, ná saol do naimhde, nár iarr tú ar feadh an tsaoil go fóill; ach d'iarr tú ar ghaois agus ar eolas duit féin, go mbreithneofá mo mhuintir, a ndearna tusa do ríse orthu: 12 Deonaítear eagna agus eolas duit; agus tabharfaidh mé dhuit daoibh, agus saibhreas, agus onóir, mar nach raibh aon cheann de na ríthe a bhí os do chomhair, agus ní bheidh a leithéid ann tar éis dhuit. 13Tháinig Solamh as a thuras go dtí an t-ionad ard a bhí in Gibeon go Iarúsailéim, ó os comhair phaidéal an phobail, agus d'éirigh sé thar Iosrael. 14 Agus bhailigh Solamh carranna agus marcóirí: agus bhí míle agus ceithre chéad carbad aige, agus dhá mhíle dhéag marcach, a chuir sé i gcathracha na gcarbad, agus leis an rí in Iarúsailéim. 15 Agus rinne an rí airgead agus ór ag Iarúsailéim chomh héadrom le clocha, agus rinne crainn Cedar é mar chrann na gcrann atá sa ghleann le haghaidh raidhse. 16 Agus thug Solamh capaill as an Éigipt, agus snáth línéadaigh: fuair ceannaithe an rí an snáth línéadaigh ar phraghas. 17 Agus thug siad suas, agus thug siad amach as an Éigipt carbad ar feadh sé chéad sicín airgid, agus capall ar feadh céad is caoga: agus mar sin thug siad amach capaill do ríthe uile na Hittites, agus do ríthe na Siria , trína n-acmhainní.


2 Chronicles 2: 1-18:

1 Agus shocraigh Solamh teach a thógáil d’ainm an Tiarna, agus teach dá ríocht. 2Chuir Solamh in iúl tríocha míle agus deich míle fear chun ualaí a iompar, agus ceithre mhíle go míle a shábháil sa sliabh, agus trí mhíle agus sé chéad duine chun maoirseacht a dhéanamh orthu. 3 Agus chuir Solamh chuig Huram rí na Tíre, ag rá, Mar a dhéileáil tú le David mo athair, agus a chuir sé seamair air chun teach a thógáil dó a bhí ina chónaí ann, agus mar sin déileáil liom. 4 Féuch, déanaim teach a thógáil le hainm an Tiarna mo Dhia, chun é a thiomnú dó, agus chun é a bhlaiseadh os a chomhair, agus chun an tsuaite leanúnaigh, agus chun na dtairiscintí dóite maidin agus tráthnóna, ar na sabaistí, agus ar na gealacha nua, agus ar fhéastaí sollúnta an Tiarna ár nDia. Is ordanás é seo ar Iosrael go deo. 5 Agus is mór an teach a thógfaidh mé: mar is mór ár nDia thar na déithe go léir. 6 Ach cé atá in ann teach a thógáil air, ag féachaint ar an bhflaitheas agus ar neamh na bhflaitheas, an bhfuil sé in ann é a thógáil? cé mise ansin, gur chóir dom teach a thógáil dó, ach amháin chun íobairt a dhó os a chomhair? 7 Seol mise anois mar sin fear cunning le hoibriú in ór, agus in airgead, agus i bprás, agus i n-iarann, agus i gcorcra, agus i gcorcóin, agus gorm, agus is féidir leis sin scil a dhéanamh leis na fir chrámhara atá liomsa Iúdá agus in Iarúsailéim a chuir David mo athair ar fáil. 8 Seol chugam freisin crainn Cedar, crainn ghiúis, agus crainn alúmacha, as Liobáin: mar tá a fhios agam gur féidir le do sheirbhísigh scil a ghearradh chun adhmad a ghearradh sa Liobáin; agus, féach, beidh mo shearbhóntaí le do shearbhóntaí, 9 Fiú amháin chun adhmad a ullmhú dom go flúirseach: mar is iontach an teach a bheas le tógáil agam. 10 Agus féach, tabharfaidh mé do shearbhóntaí, na hurraí a ghearrann adhmad, fiche míle beart cruithneachta buailte, agus fiche míle beart eorna, agus fiche míle folcadán fíona, agus fiche míle folcadán ola. 11 Ansin d'fhreagair Huram rí Tíre i scríbhinn, a chuir sé go Solamh, Mar gheall go raibh grá ag an Tiarna dá mhuintir, rinne sé dhuit rí orthu. 12 Dúirt Huram ina dhiaidh sin, Is beannaithe an Tiarna Dia Iosrael, a rinne neamh agus talamh, a thug mac do Dhia don rí, a bhí críonna agus tuisceanach, a d'fhéadfadh teach a thógáil don Tiarna, agus teach dá Ríocht. 13 Agus anois chuir mé fear cunasach, a bhí tuisceanach le tuiscint, ar Huram m'athair, 14 Mac mná iníon Dan, agus ba fhear Tíre é a athair, agus é ag obair in ór, agus in airgead, i bprás, i n-iarann, i gcloch, agus in adhmad, i gcorcra, i ndath gorm, agus i línéadach mín, agus i gcriostar; chomh maith le haon uaighe a ghoid, agus gach gléas a chuirfear air a fháil amach, le d’fhir chiacacha, agus le fir chontúirteacha mo thiarna David thy athair. 15 Dá bhrí sin, an chruithneacht, agus an eorna, an ola, agus an fíon a labhair mo thiarna air, seol sé chuig a sheirbhísigh é: 16 Agus gearrfaimid adhmad as an Liobáin, a mhéid is gá duit: agus tabharfaidh sé chugat é i bhfluainí ar muir go hIopa; agus tabharfaidh tú suas é go Iarúsailéim. 17 Agus uimhrigh Solamh na strainséirí go léir a bhí i dtalamh Iosrael, tar éis an uimhriú ina raibh uimhriú ar a athair; agus fuair siad céad is caoga míle agus trí mhíle agus sé chéad.

Paidreacha Laethúla:

Athair, gabhaim buíochas leat as do chuid focal ar maidin, beannaigh tú d'ainm as do ghaois iomlán a thabhairt dom i gCríost Íosa. Rinneadh críosacht domsa Chríost. Go raibh maith agat athair as an mbronntanas seo. Is tú féin amháin an ghlóir ar fad in ainm Íosa.

Admháil Laethúil:

Dearbhaím go bhfuil intinn Chríost agam
Dearbhaím go bhfuilim ag siúl i gcois Dé
Dearbhaím go bhfuil intinn mhaith agam
Dearbhaím go bhfuil tuiscint osnádúrtha agam i ngach rud
Dearbhaím go dtabharfaidh eagna Dé dom airde níos airde in ainm Íosa.

 

 

KFéach go deo ar gach rud ar an teilifís ar an Óige
SUBSCRIBE ANOIS

LÁTHAÍOCHT A DHÉANAMH

Cuir isteach do chuid tráchta!
Cuir d'ainm isteach anseo

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a dhéantar próiseáil ar do chuid tráchta.