Salm 86 An Rann Teachtaireachta Le Véarsa

0
5243
Salm 86 An Rann Teachtaireachta Le Véarsa

Agus muid ag leanúint ar aghaidh lenár staidéar ar na sailm, inniu beimid ag míniú Salm 86 an teachtaireacht véarsa le véarsa. Salm de 17 véarsa, Salm 86, pléadáil is ea an teachtaireacht véarsa le véarsa cúnamh in am an ghátair. Tá paidreacha ann le caomhnú, trócaire, saoradh, neart agus maitheas Dé. Thóg an psalmist am i lár a theachtaireachta chun aitheantas a thabhairt do mhór agus maitheas Dé, agus é ag pléadáil chun cabhrach a thabhairt dóibh siúd atá ag lorg a anama.

Salm 86 is salm ríthábhachtach do gach creidmheach an teachtaireacht véarsa le véarsa, go háirithe agus muid ag dul trí dhúshláin an tsaoil. Cabhraíonn sé linn aitheantas a thabhairt do Dhia as an gcaoi ar chuidigh sé linn i gcónaí. Chomh maith leis sin, cabhraíonn sé linn muid féin a chur faoi bhráid Dé chun a chabhair a fháil in am an ghátair.

PSALM MEANING VERSE BY VERSE.

Verse 1: Bow síos do chluas, a Thiarna, éist liom: óir tá mé bocht agus i ngátar.

KFéach go deo ar gach rud ar an teilifís ar an Óige
SUBSCRIBE ANOIS

Is é an chéad rud atá le tabhairt faoi deara sa véarsa seo ná dearcadh an tsalmóra. Léiríonn sé staid na humhlaíochta agus géilleadh iomlán os comhair Dé, ag cur in iúl dó go bhfuil sé gan chuidiú gan é. Iarrann sé ar Dhia éisteacht lena phléadáil go bhfuil riachtanais mhóra aige. Bhí a fhios aige an bealach go croí Dé, bhí a fhios aige nach ndéanfaidh Dia dearmad ar chroí briste agus contrite. Seo an rud ba cheart dúinn a dhéanamh freisin nuair a bhíonn muid i ngátar agus nuair nach bhfuil muidne. Ba chóir dúinn i gcónaí a bheith briste os comhair Dé, gan ligean dó chomh dona agus chomh cabhrach gan é.

Verse 2: Caomhnaigh m’anam; óir tá mé naofa: O tusa mo Dhia, sábháil do sheirbhíseach a bhfuil muinín ionat.

 Is cosúil go bhfuil an Salmóir i riocht trioblóide i lámha na ndaoine atá ag iarraidh a shaol a thógáil. Níl sé ach ag plé, áfach, agus níl aon éagóir déanta orthu. Dá bhrí sin tagann sé le croí glan don Dia a bhfuil muinín aige as chun é a shábháil óna lámha. Is paidir í seo ar chaomhnú is féidir linn a choinneáil i gcásanna den chineál céanna.

Verse 3: Déan trócaire ormsa, a Thiarna: óir bím ag gol leat go laethúil.

Ceann de na rudaí is tábhachtaí a theastaíonn uainn ó Dhia ná a thrócaire; a chineáltas grámhar, a chomhbhá agus a chumas dearmad a dhéanamh ar ár laigí. Ba é seo na sailm a phléadálann sé go laethúil agus ba chóir go mbeadh sé chomh maith. Oir má tharraingíonn Dia a thrócaire uainn, ní mhairfidh muid soicind.

Verse 4: Déanaigí gairdeas d’anam seirbhíseach: óir dhuit, a Thiarna, a ardaím m’anam.

Is iarratas é seo ar Dhia chun a anam a éadromú agus a ghlanadh. Is léir go bhfuil na trioblóidí agus na riachtanais ina shaol caite aige go dtí an pointe inar chaill sé a lúcháir. Ardaíonn sé a anam anois do Dhia chun áthas agus lúcháir a athbhunú.

Verse 5: Óir tusa, a thiarna, tá maithiúnas maith agat, agus grá mór agat do gach duine a ghlaonn ort.

Tá Dia maith agus atruach; réidh riamh chun dearmad a dhéanamh ar ár lochtanna agus ár lochtanna. Cuireann a ghrá iallach air freisin sinn a choinneáil slán ónár bhfoí agus a chinntiú go bhfuil ár n-intinn sa riocht ceart. Dhéanfadh sé seo i gcónaí chomh fada agus a ghlaoimid air go leanúnach.

Véarsaí 6 & 7: Tabhair cluas, a Thiarna, do mo phaidir; agus freastal ar ghlór mo ghuí. I lá mo chuid trioblóide glaofaidh mé ort agus freagróidh tú mé.

Feicimid an salmadóir anseo arís ag glaoch ar Dhia éisteacht lena phléadáil chun cabhair a fháil. Mar sin féin, tagann sé ar nóta difriúil an uair seo. Dearbhaíonn sé a chreideamh i gcumas Dé é a chloisteáil agus a fhreagairt i dtuairim na trioblóide. Deir sé le Dia éisteacht leis mar tá a fhios aige go bhfreagródh sé go cinnte am ar bith i measc trioblóidí. Is é a leithéid de mhuinín an rud ba cheart a bheith againn mar chreidmhigh. Má táimid i muinín Dé chun cabhrú linn, ansin caithfimid a bheith muiníneach ar dtús go bhfuil sé in ann muid a fhreagairt.

Véarsaí 8 & 9: I measc na déithe níl aon duine cosúil leatsa, a Thiarna; níl aon oibreacha cosúil le do shaothair ach an oiread. Tiocfaidh na náisiúin uile a rinne tú chun adhradh a dhéanamh os do chomhair, a Thiarna; agus glóirfidh sé d’ainm.

Ní hamháin amhrán moladh é seo agus tú ag tagairt do Dhia, is bealach é freisin chun údarás Dé a aithint do gach fear lena n-áirítear ár naimhde. Rialaíonn Dia na fir agus na náisiúin uile, ní féidir le duine ar bith é a mheaitseáil nó a chuid saothar. Ar an ábhar sin mar sin caithfidh siad é a ghlóiriú. Múineann sé seo dúinn go gcaithfimid a chreidiúint ar dtús go bhfuil an t-údarás aige gach rud a dhéanamh chun Dia a fheiceáil ag obair inár saol.

Verse 10: Óir is mór thú, agus déanann tú rudaí iontacha: is tusa Dia amháin.

Cinnte !!! Is iontach an rud é Dia amháin agus is féidir leis iontais iontacha a bheith aige. Is é a mhórgacht an rud a chinntíonn go ndéantar freastal orainn ónár gcuid trioblóidí go léir. Mar sin caithfimid aitheantas a thabhairt dó.

Verse 11: Múin thú do bhealach, a Thiarna; Rachaidh mé i do fhírinne: aontaigh mo chroí chun eagla a chur ar d’ainm.

Seo léiriú eile ar ghrá agus ar ghéilleadh. Féachann an salmadóir le aithne a chur ar Dhia, eagla a chur air agus siúl ar a bhealaí. Fíor tá grá ag Dia dúinn gan choinníoll, áfach, cuireann croí ár n-aighneachta ar a bhealaí iallach air gníomhú ar ár son. Níor cheart gurb é an fonn atá orainn cúnamh Dé a fháil ná an chúis gur theastaigh uainn siúl ina bhealaí. Ina ionad sin, ba chóir mar gheall ar an ngrá atá againn dó, siúl ina fhírinne agus a thoil a dhéanamh.

Véarsaí 12 & 13: Molfaidh mé thú, a thiarna mo Dhia, le mo chroí go léir: agus glóireoidh mé d’ainm go deo. Is mór an trócaire atá ormsa: agus thug tú m'anam ón ifreann is ísle.

Tosaíonn an Salmóir ag moladh Dé arís. An uair seo molann sé é as a thrócaire agus a shaoradh. Cineál chun é a mheabhrú faoi na rudaí a bhí aige roimhe seo, ag tabhairt deis dó níos mó a dhéanamh fiú anois. Is cinnte go bhfuil moladh tuillte aige as sin!

Verse 14: A Dhia, éiríonn na daoine bródúla i mo choinne, agus rinne tionóil na bhfear foréigneach cuardach ar m’anam, agus níor chuir siad os do chomhair iad.

Tar éis dó cuimhneamh ar a ghníomhais san am atá thart, tosaíonn sé anois ag pléadáil ar shaoradh óna naimhde; iad siúd a lorgaíonn tar éis a shaoil ​​é a thógáil. Fir nár admhaigh gur tháinig Dia ina choinne, ag iarraidh a gcumhacht a chruthú. Ar an gcaoi chéanna, ardaíonn fir inár gcoinne chun sinn a scriosadh. Ach tá rud amháin cinnte, cruthóidh Dia i gcónaí go bhfuil sé níos mó.

Verse 15: Ach is tusa, a Thiarna, Dia atá lán de chomhbhá, agus grásta, fadfhulaingthe, agus lán de thrócaire agus d’fhírinne.

D'fhostaigh an salmadóir na prionsabail chéanna a d'úsáid sé roimhe seo; aitheantas a thabhairt do chumas Dé d’fhonn a chur air gníomhú ar ár son. Tá sé ag pléadáil chun cabhrach ach ag an am céanna ag admháil go bhfuil sé ar a chumas cabhrú leis. Tá Dia lán de ghrá, de thrócaire agus de chomhbhá dúinn agus ag admháil go gcuireann sé iallach air gníomhú ar ár son.

Véarsaí 16 & 17: Cas chugam, agus déan trócaire orm: tabhair do neart do do sheirbhíseach, agus sábháil mac do mhnaoi láimhe. Taispeáin comhartha go maith; go bhfeicfidh siadsan a bhfuil gráin acu ormsa é, agus go mbeidh náire orthu: mar gheall gur tusa, a Thiarna, a choinnigh mé, agus a thug sólás dom.

Is léiriú iomlán iad an dá véarsa dheireanacha ar mhian an tsalmóra a sheachadadh ón dtrioblóid atá air faoi láthair. Iarrann sé trócaire ar Dhia, as neart agus chun a mhaitheas a thaispeáint. Glaonn sé ar Dhia chun cuidiú leis ionas go bhfeicfidh na daoine a raibh fuath aige dó go bhfuil grá ag Dia dó, go gcuidíonn sé leis agus gur maith ann é.

CÉN UAIR A BHFUIL SÉ AN PSALM SEO A ÚSÁID?

Mar a dúradh cheana, tá an salm seo an-ríthábhachtach dúinn mar chreidmhigh. Seo cúpla cás ina gcaithfimid iad a úsáid:

 • Nuair a bhíonn muid i ngátar agus idirghabháil Dé de dhíth orainn.
 • Nuair a bhíonn ár saol faoi ionsaí agus teastaíonn caomhnú Dé uainn.
 • Nuair a theastaíonn trócaire Dé uainn inár saol.
 • Nuair is gá dúinn Dia a adhradh agus a mholadh as a fheabhas agus a mhaitheas.
 • Nuair a theastaíonn neart agus slánú Dé uainn.
 • Nuair a bhíonn cúnamh agus compord Dé ag teastáil uainn, go háirithe chun a chruthú dár naimhde go bhfuil sé ar ár taobh.

PSALM 86 PRÍOCHT.

Ba chóir duit na paidreacha seo a leanas a ghuí tar éis duit an salm seo a léamh:

 • A Thiarna, iarraim ort aird a thabhairt ar mo dheora agus freastal ar mo chuid riachtanas in ainm Íosa.
 • A Athair de réir d’fhocail, déan trócaire ormsa agus caomhnaigh m’anam in ainm Íosa.
 • A Athair, tabhair neart dom do sheirbhíseach agus sábháil mac do lámhdhéanta in ainm Íosa.
 • A Thiarna, saor mé as lámha na ndaoine sin a lorgaíonn tar éis mo shaol in ainm Íosa.
 • A Thiarna gabhaim buíochas leat toisc go bhfuil tú trócaireach agus lán trócaireach, lán trócaire, agus sin an fáth go bhfuilim muiníneach go sábhálfaidh tú agus go gcaomhnóidh tú mé in ainm Íosa.
 • Seasfaidh do lámh láidir fabhar liom ar mo dhícheall
 • Dearbhaím nach dteipfidh orm go deo sa saol in ainm Íosa.
 • Dearbhaím go mbeidh an mhí seo i bhfabhar dom ar gach taobh in ainm Íosa
 • Dearbhaím go sáróidh mé as seo amach gach a ndéanfaidh mé in ainm Íosa.
 • Dearbhaím go n-aimsíonn mo chúntóirí cinniúint mé anois in ainm Íosa
 • Dearbhaím nach mbeidh easpa airgid orm arís in ainm Íosa
 • Dearbhaím go bhfuil intinn mhaith agam in ainm Íosa.
 • Is leanbh is fearr liom m’Athair Dia, dá bhrí sin ní theipfidh orm sa saol in ainm Íosa.
 • Is mó an té atá ionamsa ná an té atá ar domhan, dá bhrí sin is buaiteoir mé sa saol
 • Dearbhaím go mbeidh mé i gcónaí san áit cheart agus ag an am ceart
 • Ní éireoidh go deo le haon arm a dhéantar i gcoinne mo cinn iomláin
 • Tost mé riamh teanga an namhaid ag labhairt i gcoinne mo rath
 • Dearbhaím gur rath uileghabhálach mé
 • Dearbhaím go n-aimsíonn na smaointe a theastaíonn uaim chun mo domhan a rialú mé anois in ainm Íosa.
 • Is beannaithe mé agus beannacht do mo ghlúin in ainm Íosa

 

 


Alt roimhe seoSalm 4 Paidir chun Cabhair
Alt seo chugainnSalm 90 Ciall an Rann le Véarsa
Is é mo ainm Pastor Ikechukwu Chinedum, is Fear Dé mé, atá paiseanta faoi ghluaiseacht Dé sna laethanta deireanacha seo. Creidim gur thug Dia cumhacht do gach creidmheach le hord aisteach grásta cumhacht an Spioraid Naoimh a léiriú. Creidim nár cheart go ndéanfadh an diabhal cos ar bolg ar bith, tá an Chumhacht againn maireachtáil agus siúl i gceannas trí Urnaí agus an Briathar. Le haghaidh tuilleadh faisnéise nó comhairleoireachta, is féidir leat teagmháil a dhéanamh liom ag chinedumadmob@gmail.com nó Comhrá a dhéanamh liom ar WhatsApp And Telegram ag +2347032533703. Is breá liom freisin Cuireadh a thabhairt duit a bheith inár nGrúpa Urnaí Cumhachtach 24 Uaireanta ar Telegram. Cliceáil ar an nasc seo chun páirt a ghlacadh Anois, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Dia dhaoibh.

LÁTHAÍOCHT A DHÉANAMH

Cuir isteach do chuid tráchta!
Cuir d'ainm isteach anseo

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a dhéantar próiseáil ar do chuid tráchta.