10 Véarsa ón mBíobla le hurnaí a dhéanamh nuair a bhíonn leigheas uait

0
1291

Inniu beimid ag plé le 20 véarsa bíobla chun guí nuair a bheidh leigheas uait. Is é Dia an t-Uilechumhachtach agus is cumhachtaí. Tá a chuid geallúintí cinnte dúinn. Mar sin féin, uaireanta caithfimid na gealltanais sin a spreagadh chun oibre. Leabhar na Uimhreacha 23: 19 “Dia is ní fear é, gur chóir dó bréag a dhéanamh, Ná mac an duine, go ndéanfadh sé aithrí. An bhfuil sé ráite, agus nach ndéanfaidh sé? Nó ar labhair sé, agus nach ndéanfaidh sé maitheas dó? Ní féidir gealltanais Dé a chur i gcontúirt ná a ionramháil. Tá sé cinnte do dhaoine a shainaithnítear mar dhuine dá chuid féin.

Déanfaimid roinnt pasáistí bíobla a nochtadh chun guí nuair a bheidh leigheas uait. Uaireanta úsáideann tú focal Dé dó. Ní mór dúinn a gheallúint a mheabhrú do Dhia iad a chur i gcrích go hiomlán. Mheabhraigh clann Isreal do Dhia an cúnant a bhí aige dá n-aithreacha Abraham, Jacob agus Isaac trí chaoineadh dó. Ar an gcaoi chéanna, ní mór dúinn iarracht a dhéanamh caoineadh a dhéanamh le Dia nuair a bhíonn cúnamh ag teastáil uainn inár saol, rud is tábhachtaí nuair a bhíonn leigheas ag teastáil uainn.

Ní amháin do chásanna míochaine ár leigheas, d’fhéadfadh sé a bheith ina leigheas airgeadais, meabhrach, síceolaíoch, spioradálta agus an oiread sin eile. Is é an rud maith go bhfuil Dia in ann sinn a leigheas ó gach cineál tinnis nó galair. Nuair a bhraitheann tú go dteastaíonn leigheas uait, bain úsáid as na Leaganacha bíobla seo a leanas chun guí a dhéanamh le Dia.

Leabhair an Bhíobla

Ieremiah 17:14 leigheas mé, a Thiarna, agus leigheasfar mé; sábháil mé agus sábhálfar mé, óir is tusa an té a mholfaidh mé.

A Thiarna Íosa, aithním gur tusa an té is mó a leigheasann agus nuair a dhéanann tú teagmháil liom, leigheasfar mé go hiomlán. Guím go leigheasfaidh tú mé ó bhreoiteacht agus ó ghalair in ainm Íosa.

Eaxodus 15: 26 Dúirt sé, “Má éisteann tú go cúramach leis an Tiarna do Dhia agus má dhéanann tú an rud atá ceart ina shúile, má thugann tú aird ar a chuid orduithe agus má choinníonn tú a fhoraithe uile, ní thabharfaidh mé aon cheann de na galair a thug mé ar na hÉigipteacha duit , óir is mise an Tiarna, a leighisíonn tú.

A Thiarna Íosa, d’éist mé leat agus tá gach rud á dhéanamh agam chun a chinntiú go ndéanfaidh mé an rud atá ceart i do shúile. Guím nach dtabharfaidh tú aon ghalar orm féin agus ar mo theaghlach le do thrócaire. Guím go leigheasfaidh tú mé go hiomlán in ainm Íosa.

Eaxodus 23:25 Adhradh don Tiarna do Dhia, agus beidh a bheannacht ar do bhia agus d’uisce. Tógfaidh mé breoiteacht as do measc.

A Thiarna Íosa, iarraim go ndéanfadh do thrócaire orm féin agus ar mo theaghlach in ainm Íosa. Guím go mbainfidh tú breoiteacht uaim agus go leigheasfaidh tú mé in ainm Íosa.

Íseáia 41:10 Ná bíodh eagla oraibh, mar tá mise leat; ná bíodh díomá ort, óir is mise do Dhia. Neartóidh mé thú agus cabhróidh mé leat; Tacóidh mé leat le mo lámh dheas cheart.

A Thiarna a Thiarna, dúirt tú liom gan eagla a bheith ort mar go bhfuil tú liom. Geallann tú dom leigheas ó bhreoiteacht agus ó ghalair. Guím go seasfaidh tú liom le do lámha fíréantachta in ainm Íosa.

Íseáia 53: 4-5 Cinnte thóg sé ár bpian agus d’fhulaing sé ár bhfulaingt, ach mheasamar é a phionósú ag Dia, é a stróiceadh, agus a ghortú. Ach bhí sé pollta as ár bpeacaí, brúiteadh é as ár n-iniquities; ba é an pionós a thug suaimhneas dúinn, agus leigheasamar é de bharr a chréacht. "

A Thiarna, chuaigh tú trí phian ionas go mbeidh mé saor. Cuireadh brú ort ar mhaithe liom, buaileadh tú go mb’fhéidir nach mbeidh pian orm go deo. Ghlac tú ort féin an pionós as mo pheacaí, guím go gcosnóidh tú mé ó ghalar in ainm Íosa.

Ieremiah 30:17 Ach cuirfidh mé sláinte ar ais duit agus leigheasfaidh mé do chréacht, ”a deir an Tiarna”

A Thiarna Tiarna, guím go gcuirfidh tú dea-shláinte ar ais dom. Ar gach bealach a bhfuil mo shláinte ag dul i léig, guím go gcuirfidh tú dea-shláinte ar ais in ainm Íosa.

2 7 Chronicles: 14 15- más rud é go ndéanfaidh mo mhuintir, ar a dtugtar m’ainm, iad féin a uirísliú agus guí agus lorg m’aghaidh agus casfaidh mé óna slite olc, ansin cloisfidh mé ó neamh, agus maithfidh mé a bpeacaí agus leigheasfaidh mé a gcuid talún. Anois beidh mo shúile oscailte agus mo chluasa aireach ar na paidreacha a ofráiltear san áit seo.

A Thiarna Íosa, guím go maithfidh tú dom mo pheacaí agus mo chionta go léir in ainm Íosa. Ar gach bealach a thug an peaca breoiteacht agus galar orm, guím go scriosfaidh tú mo pheacaí agus go gcuirfidh tú dea-shláinte ar ais chugam in ainm Íosa.

Íseáia 38: 16-17 Chuir tú sláinte ar ais chugam agus lig dom maireachtáil. Cinnte gur chun leasa dom gur fhulaing mé anró sin. I do ghrá choinnigh tú mé ó pholl an scrios; chuir tú mo pheacaí go léir taobh thiar de do chúl. "

A Thiarna Tiarna, guím go sábhálfaidh tú mé ó pholl an scrios. Scriostar tine in ainm Íosa gach saighead breoiteachta i mo shaol.

Íseáia 57: 18-19 Tá a mbealaí feicthe agam, ach leigheasfaidh mé iad; Treoróidh mé iad agus cuirfidh mé sólás ar ais do bhrón Iosrael, ag cruthú moladh ar a liopaí. Síocháin, síocháin, dóibh siúd atá i gcéin agus i gcóngar, ”a deir an Tiarna. “Agus leigheasfaidh mé iad.

A Thiarna Íosa, iarraim ort cuimhneamh ar do chuid geallúintí agus cúnant. Tá do chúnant maith agus ní olc. Guím go gcomhlíonfaidh tú do chuid geallúintí thar mo shaol in ainm Íosa.

Revelations 21: 4 Glanfaidh sé gach cuimilt óna súile. Ní bheidh níos mó báis ann ’ná caoineadh ná caoineadh ná pian, mar tá an sean-ord rudaí imithe i léig.

A Thiarna Íosa, guím go scriosfaidh tú mo dheora in ainm Íosa trí do thrócaire. Guím leigheas ar mo chroí créachtaithe. Tagaim i gcoinne gach spiorad caoineadh, caoineadh agus pian thar mo shaol, lig dó é a scriosadh in ainm Íosa.

Filipigh 4:19 Agus freastalóidh mo Dhia ar do chuid riachtanas go léir de réir shaibhreas a ghlóir i gCríost Íosa. "

A Thiarna Íosa, geallann tú go gcomhlíonfaidh tú mo chuid riachtanas go léir de réir do shaibhris sa ghlóir. A Thiarna, foirfe mo leigheas in ainm Íosa.

fógraí

LÁTHAÍOCHT A DHÉANAMH

Cuir isteach do chuid tráchta!
Cuir d'ainm isteach anseo