Salm 18 Ciall Véarsa le Véarsa

0
11146

 

Inniu beimid ag plé le Salm 18 a chiallaíonn véarsa le véarsa. Is meascán de Thanksgiving agus breithmheas ar a bhfuil déanta ag Dia agus ar rudaí a d’fhéadfadh sé a dhéanamh. Má thuigeann tú nádúr Dé i ndáiríre, beidh a fhios agat an réalachas sa Salm seo.

Guímid, agus muid ar tí anailís a dhéanamh ar an scrioptúr seo, go n-osclóidh spiorad an tiarna ár dtuiscint in ainm Íosa. Breithním le húdarás na bhflaitheas, ní bhfaighidh feoil áit inár n-intinn in ainm Íosa. Oibreoidh spiorad na diadhachta a nochtann rudaí doimhne Dé linn agus muid ag dul ar aghaidh in ainm Íosa.

KFéach go deo ar gach rud ar an teilifís ar an Óige
SUBSCRIBE ANOIS

Beidh grá agam duit, a Thiarna, mo neart. Is é an Tiarna mo charraig, agus mo dhaingne, agus mo shlánaitheoir; mo Dhia, mo neart, a mbeidh muinín agam as; mo bhúcla, agus adharc mo shlánaithe, agus mo thúr ard. Glaofaidh mé ar an Tiarna, ar fiú é a mholadh: mar sin saorfar mé ó mo naimhde. Chuir brón an bháis isteach orm, agus chuir tuilte na bhfear neamhghlan eagla orm. Chuir brón ifreann timpeall orm: chuir ribe an bháis cosc ​​orm. I mo ghuais ghlaoigh mé ar an Tiarna, agus ghlaodh mé ar mo Dhia: chuala sé mo ghuth as a theampall, agus tháinig mo chaoin os a chomhair, fiú amháin ina chluasa. Ansin chroith agus chrith an talamh; bhog bunsraitheanna na gcnoic freisin agus croitheadh ​​iad, toisc go raibh fearg air. Chuaigh deatach as a chuisle, agus chaith tine as a bhéal é: chuir gual leis é. Chroith sé na flaithis freisin, agus tháinig sé anuas: agus bhí an dorchadas faoina chosa. Agus mharcaigh sé ar cherub, agus d’eitil sé: sea, d’eitil sé ar sciatháin na gaoithe. Rinne sé dorchadas ina áit rúnda; uiscí dorcha agus scamaill tiubha na spéartha a bhí ina phailliún timpeall air. Ag an gile a bhí os a chomhair rith a scamaill tiubh, clocha clocha sneachta agus gual tine.


Leabhair Phaidreacha chumhachtacha 
by Sagart Ikechukwu. 
Ar fáil anois ar amazonChuir an chéad chúpla véarsa seo béim ar chumhacht Dé. D’fhógair an Salmóir a ghrá do Dhia mar gheall ar na rudaí iontacha a rinne an tiarna. Dúirt sé gur ghlaodh sé ar an tiarna ina anacair agus gur shábháil an tiarna é. Le neart a láimhe deise d’ith sé a naimhde.

Tá Dia chomh cumhachtach agus tá sé réidh riamh chun a mhuintir a shábháil. Ní bheidh náire orthu siúd a ghlaonn ar ainm an tiarna. Nuair a bhíonn muid i dtrioblóid, seo Salm dóchais dúinn go léir go bhfuil Dia in ann sinn a shábháil ónár dtrioblóidí. Ní gá dúinn ach a ainm a ghlaoch agus sábhálfar sinn.

Thunnaigh an Tiarna sna flaithis freisin, agus thug an té is airde a ghuth; clocha clocha sneachta agus gual tine. Sea, chuir sé a shaigheada amach, agus scaip sé iad; agus scaoil sé amach tintreach, agus chuir sé as dóibh. Ansin chonacthas cainéil na n-uiscí, agus thángthas ar bhunsraitheanna an domhain ag d’aisíoc, a Thiarna, ag pléascadh anáil do chuisle. Chuir sé ó thuas, thóg sé mé, tharraing sé as go leor uiscí mé. Shaoradh sé mé ó mo namhaid láidir, agus uathu siúd a raibh fuath acu dom: óir bhí siad ró-láidir dom. Chuir siad cosc ​​orm i lá mo chalaoise: ach ba é an Tiarna mo fhanacht. Thug sé amach mé freisin go háit mhór; thug sé slán mé, mar chuir sé áthas orm. Thug an Tiarna luach saothair dom de réir mo chirt; de réir glaineachta mo lámha rinne sé cúiteamh dom. Oir choinnigh mé bealaí an Tiarna, agus níor imigh mé ó Dhia go dona. Oir bhí a bhreithiúnais go léir os mo chomhair, agus níor chuir mé a reachtanna uaim. Bhí mé ina sheasamh os a chomhair freisin, agus choinnigh mé mé féin ó iniquity mianach. Dá bhrí sin rinne an Tiarna cúiteamh dom de réir m’fhíréantachta, de réir glaine mo lámha ina radharc.

Chuala tú go bhfuil go leor ina gcruachás ag an bhfíréan ach tá an tiarna dílis é a shábháil ón iomlán. Scriosfadh sé do naimhde le clocha clocha sneachta agus gual tine. Mar sin féin, caithfidh duine a bheith dílis don tiarna agus a bheith cóir. Dúirt cuid amháin den scrioptúr go dtabharfaidh Dia luach saothair duit de réir mo fhíréantachta agus na glaineachta i mo lámha.

Ní mór dúinn a chinntiú go bhfuil oibreacha ár lámha glan. Dúradh sa scrioptúr más rud é go dtaitneoidh bealach an duine le Dia, go gcuirfidh sé fabhar air i bhfianaise na bhfear. Nuair a thoilíonn an t-athair ár mbealaí, gheobhaimid fabhar ní amháin i radharc na bhfear ach i bhfianaise Dé freisin.

Leis an trócaireach taispeánfaidh tú trócaireach duit féin; le fear ina seasamh nochtfaidh tú thú féin ina seasamh; Leis an íon a fheicfidh tú thú féin íon; agus leis an froward taispeánfaidh tú duit féin froward. Óir sábhálfaidh tú na daoine atá i gcruachás; ach wilt a thabhairt síos Breathnaíonn ard. Oir lasfaidh tú mo choinneal: soilsíonn an Tiarna mo Dhia mo dhorchadas. Mar gheall ort rith mé trí trúpa; agus le mo Dhia léim mé thar bhalla. Maidir le Dia, tá a bhealach foirfe: déantar briathar an Tiarna a thriail: is búcla é dóibh siúd go léir a bhfuil muinín acu as. Cé hé Dia ach an Tiarna? nó cé hé carraig ach ár nDia? Is é Dia a thugann neart dom, agus a dhéanann mo bhealach foirfe. Déanann sé mo chosa cosúil le cosa hinds, agus socraíonn sé mé ar mo áiteanna arda. Múineann sé mo lámha chun cogaidh, ionas go mbeidh bogha cruach briste ag mo chuid arm. Thug tú sciath do shlánaithe dom freisin: agus choinnigh do lámh dheas suas mé, agus rinne do ghile mé go hiontach.

Déileálann Dia linn ar an mbealach céanna a gcaithimid le daoine eile. Tá a fhios agat cuid de phaidir an tiarna a deirtear a thugann maithiúnas dúinn do na riteoga agus muid ag maitheamh dóibh siúd a dhéanann foghail inár gcoinne. Nuair a thabharfaimid maithiúnas do dhaoine eile, maithfidh Dia ár bpeacaí freisin. Mar an gcéanna nuair a thaispeánfaimid trócaire do dhaoine eile, déanfaidh Dia trócaire orainn freisin.

Níor luaigh na véarsaí seo ach an bhaint atá ag Dia linn agus muid á chur i láthair os a chomhair.

Mhéadaigh tú mo chéimeanna fúm, nár shleamhnaigh mo chosa. Shaothraigh mé mo naimhde, agus rinne mé iad a shárú: níor chas mé arís go dtí gur ídíodh iad. Tá mé créachtaithe acu nach raibh siad in ann ardú: tá siad tite faoi mo chosa. Óir chuir tú neart orm chun an chatha: thug tú faoi deara iad siúd a d’ardaigh i mo choinne. Thug tú muineál naimhde dom freisin; go scriosfainn iad siúd a bhfuil gráin acu orm. Ghlaodh siad, ach ní raibh aon cheann ann chun iad a shábháil: fiú chun an Tiarna, ach níor fhreagair sé iad. Ansin bhuail mé iad beag mar an deannach roimh an ghaoth: chaith mé amach iad mar an salachar ar na sráideanna. Thug tú slán mé ó striapachas na ndaoine; agus rinne tú ceann na gcraobh díom: freastalóidh daoine nach bhfuil aithne agam orthu orm. A luaithe a chloiseann siad fúmsa, géillfidh siad dom: cuirfidh na strainséirí iad féin chugam. Rachaidh na strainséirí as feidhm, agus beidh eagla orthu as a n-áiteanna cóngaracha. Tá an Tiarna beo; agus is beannaithe mo charraig; agus go ndéanfaí Dia mo shlánaithe a shaoradh. Is é Dia a thugann díoltas dom, agus a chuireann na daoine atá ionam. Saoradh sé mé ó mo naimhde: sea, ardaíonn tú mé os cionn na ndaoine a éiríonn ina choinne: thug tú saor mé ón bhfear foréigneach. Dá bhrí sin tabharfaidh mé buíochas dhuit, a Thiarna, i measc na gcraobh, agus canfaidh mé moladh d’ainm. Tugann slánú mór é dá rí; agus sheweth trócaire dá uncail, do Dháiví, agus dá shíol go deo.

Mar gheall ar na Beannachtaí móra agus saoradh an Tiarna, tá an Salmóir ag tabhairt buíochais le Dia. Díghlasálann Lá an Bhuíochais doras na cinn osnádúrtha dúinn. Nuair a thugaimid buíochas don tiarna, díghlasálann sé beannacht eile atá fós le scaoileadh chugainn.

KFéach go deo ar gach rud ar an teilifís ar an Óige
SUBSCRIBE ANOIS
Alt roimhe seoSalm 78 Ciall an Rann le Véarsa
Alt seo chugainn5 Leaganacha ón mBíobla Ní foláir duit a mheabhrú agus cén fáth
Pastor Ikechukwu Chinedum is ainm dom, is Fear Dé mé, atá paiseanta i ngluaiseacht Dé sna laethanta deiridh seo. Creidim gur thug Dia de chumhacht do gach creidmheach le hord aisteach grásta cumhacht an Spioraid Naoimh a léiriú. Creidim nár chóir go mbeadh aon Chríostaí faoi chois ag an diabhal, tá an Chumhacht againn maireachtáil agus siúl i tiarnas trí Urnaí agus an Briathar. Le haghaidh tuilleadh faisnéise nó comhairleoireachta, is féidir leat teagmháil a dhéanamh liom ag dailyprayerguide@gmail.com nó Comhrá a dhéanamh liom ar WhatsApp And Telegram ag +2347032533703. Chomh maith leis sin is breá liom cuireadh a thabhairt duit a bheith páirteach inár nGrúpa Urnaí Cumhachtach 24 Uair ar Telegram. Cliceáil an nasc seo chun páirt a ghlacadh Anois, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ . Dia dhuit.

LÁTHAÍOCHT A DHÉANAMH

Cuir isteach do chuid tráchta!
Cuir d'ainm isteach anseo

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a dhéantar próiseáil ar do chuid tráchta.